Grundejerforeningen Poppelen i Lalandia Billund

Nyheder

 • Generalforsamling 26 APRIL - bliver elektronisk
  Covid-19 hindre os i at være sammen. Bestyrelsen har sammen med advokaten besluttet at gennemføre generalforsamlingen elektronisk. Indkaldelse bliver udsendt i løbet af næste uge, når vi har gennemtestet de systemer som skal understøtte generalforsamlingen. Vi håber at rigtig mange vil deltage og det skal derfor bemærkes at vi starter kl. 10 hvilket er tidligere end først angivet. Vedhæftet finder du vort nyhedsbrev som er udsendt til alle.
  >> Læs mere
 • Vores advokat har vurderet Lalandia's måde at drage nye husejere ind i en retssag.

  For at alle kan handle på oplyst grundlag, er her teksten af vores advokats vurdering. Brevet er vedhæftet.

   

  Jeg har haft lejlighed til at se den mail med vedhæftede filer som er udsendt af advokatfirmaet Danders & More ved advokat Philip Nyholm til nye medlemmer i grundejerforeningen, og skal hermed komme med nogle korte bemærkninger hertil.

  For det første er det i strid med god advokatskik, jf. de advokatetiske regler pkt. 8.1, at en advokat retter direkte henvendelse til jeres medlemmer for at ville repræsentere dem i en retssag, som de ikke selv har henvendt sig til den pågældende advokat om.

  Dernæst har jeg vanskeligt ved at se, hvilken interesse de respektive medlemmer skulle have i en retssag, tværtimod.

  Skulle de respektive medlemmer vinde en retssag mod den grundejerforening de selv er medlem af, så får ikke selv noget ud af det. Tværtimod bliver den grundejerforening de er medlem af angiveligt et givent beløb fattigere, og de respektive medlemmer vil skulle bidrage (som alle andre af medlemmerne) med andel af tilkendte sagsomkostninger dels til dem selv, som bare går videre til Lalandia Billund A/S, og dels grundforeningens egne sagsomkostninger.

  Skulle de respektive medlemmer vinde en retssag mod den grundejerforening de selv er medlem af, så får de heller ikke noget ud af at have ført retssagen. Selvom grundejerforeningen måtte få tilkendt sagsomkostninger, så vil sådanne tilkendte omkostninger oftest ikke stå mål med de afholdte omkostninger. Som medlem af grundejerforeningen vil de skulle bidrage med deres andel heraf.

  Aftalebrevet fra advokatfirmaet Danders & More om at ”de har påtaget sig at varetage din/jeres interesser” giver ikke nogen mening. De respektive medlemmer har ingen reelle interesser i sagen.

  Det er derfor min vurdering, at de respektive medlemmer ikke bør underskrive de fremsendte dokumenter, og måtte det være tilfældet så bør opdraget tilbagekaldes.

  Med venlig hilsen

  Jacob Fabritius de Tengnagel

  >> Læs mere
 • Nye husejere presses, trods Lalandia indrømmer de har begået en fejl og er erstatningspligtige.
  Til alle nye husejere og dig som ønsker at møde bestyrelsen. Vi afholder to informations møder i næste uge. Tirsdag den 10. marts i Vejle kl 19.00 Onsdag den 11. marts i Ringsted kl. 19.00 Tilmelding finder du på dette link: https://forms.gle/WuDMWpJN3V2DQDRP8 Hvorfor så dette møde? Lalandia har i dag lagt pres på de nye husejere til at få dem til at indgå i sag imod Grundejerforeningen. Men som det fremgår af teksten herunder, indrømmer Lalandia at de har misinformeret og derfor selv skal udbedre situationen. Dette betyder at de nye husejere ikke er klemme, og at Lalandia indrømmer deres fejl. Som bilag ligger der også en skrivelse hvor den nye husejer skal skrive under på at en eventuel erstatning skal betales retur til Lalandia. Igen den nye husejer har ingen forpligtigelse overfor Lalandia hvis de ikke underskriver. Lalandia skriver: Da Lalandia Billund A/S imidlertid har solgt feriehuset til jer med angivelse af, at indmeldelsesgebyret til grundejerforeningen udgjorde kr. 7.500,00, foreligger der en mangel ved jeres køb, som Lalandia Billund A/S er forpligtet til at udbedre. Om du er ny eller gammel husejer er du velkommen til mødet, men hovedtemaet vil være de nye husejeres retsstilling i forbindelse med at Lalandia ligger pres på dem. Hvis du er i tvivl om noget i denne forbindelse står både Jens Johansen - 51177404 og John Bünger - 93953354 til rådighed for en dialog. Se også vores Facebook Gruppe
  >> Læs mere

Tilbud

4. Algebehandling
Tilbud på algebehandling af tage. Fliserens foretages også efter aftale.
6: Svaleværn

Fra Lalandia

Vi har nu fået fremstillet svaleværn som efter nogle forsøg viser sig effektive.

Vi sælger dem i sæt af 4 stk leveret og monteret for kr. 100,00 incl. moms – de bestilles ved at benytte

billundhusejer@lalandia.dk

 

De kan også købes teknisk afdeling, så man selv kan montere – prisen for en pose med 4 stk er kr. 50,00 incl. moms klar til ophængning.

De ophænges i bjælkerne på den overdækkede terrasse – vejledning og søm er vedlagt i posen.

Der ydes IKKE 100% garanti.

Foto medsendt

Vil du lægge dette ud på Facebook, da vi tror det er den hurtigste måde at få info ud på – PFT.

Med venlig hilsen Erik Sylvestersen Teknisk Serviceleder