Grundejerforeningen Poppelen i Lalandia Billund

Nyheder

 • Nyhedsbrev 8. maj 2020 - overholder Lalandia formidlingskontrakten?
  Iflg formidlingsaftalen punkt 7 skal Lalandia markedsføre feriehuset, men man kan ikke engang booke et feriehus på hjemmesiden, så vores huse står næsten ubenyttede hen. Bestyrelsen forsøger fortsat at række hånden ud og få et møde aftalt med Lalandia for sammen at finde en konstruktiv løsning. Efterfølgende skriver Lalandia i deres udsendte nyhedsbrev: "Vi arbejder derfor på en plan om at genåbne Lalandia den 8. juni 2020...…..og starte med udlejningen af feriehusene igen fra samme dato. Vi vil nu gå i gang med at udarbejde planer for genåbningen"
  >> Læs mere
 • Generalforsamling 26 APRIL - bliver elektronisk
  Covid-19 hindre os i at være sammen. Bestyrelsen har sammen med advokaten besluttet at gennemføre generalforsamlingen elektronisk. Indkaldelse bliver udsendt i løbet af næste uge, når vi har gennemtestet de systemer som skal understøtte generalforsamlingen. Vi håber at rigtig mange vil deltage og det skal derfor bemærkes at vi starter kl. 10 hvilket er tidligere end først angivet. Vedhæftet finder du vort nyhedsbrev som er udsendt til alle.
  >> Læs mere
 • Vores advokat har vurderet Lalandia's måde at drage nye husejere ind i en retssag.

  For at alle kan handle på oplyst grundlag, er her teksten af vores advokats vurdering. Brevet er vedhæftet.

   

  Jeg har haft lejlighed til at se den mail med vedhæftede filer som er udsendt af advokatfirmaet Danders & More ved advokat Philip Nyholm til nye medlemmer i grundejerforeningen, og skal hermed komme med nogle korte bemærkninger hertil.

  For det første er det i strid med god advokatskik, jf. de advokatetiske regler pkt. 8.1, at en advokat retter direkte henvendelse til jeres medlemmer for at ville repræsentere dem i en retssag, som de ikke selv har henvendt sig til den pågældende advokat om.

  Dernæst har jeg vanskeligt ved at se, hvilken interesse de respektive medlemmer skulle have i en retssag, tværtimod.

  Skulle de respektive medlemmer vinde en retssag mod den grundejerforening de selv er medlem af, så får ikke selv noget ud af det. Tværtimod bliver den grundejerforening de er medlem af angiveligt et givent beløb fattigere, og de respektive medlemmer vil skulle bidrage (som alle andre af medlemmerne) med andel af tilkendte sagsomkostninger dels til dem selv, som bare går videre til Lalandia Billund A/S, og dels grundforeningens egne sagsomkostninger.

  Skulle de respektive medlemmer vinde en retssag mod den grundejerforening de selv er medlem af, så får de heller ikke noget ud af at have ført retssagen. Selvom grundejerforeningen måtte få tilkendt sagsomkostninger, så vil sådanne tilkendte omkostninger oftest ikke stå mål med de afholdte omkostninger. Som medlem af grundejerforeningen vil de skulle bidrage med deres andel heraf.

  Aftalebrevet fra advokatfirmaet Danders & More om at ”de har påtaget sig at varetage din/jeres interesser” giver ikke nogen mening. De respektive medlemmer har ingen reelle interesser i sagen.

  Det er derfor min vurdering, at de respektive medlemmer ikke bør underskrive de fremsendte dokumenter, og måtte det være tilfældet så bør opdraget tilbagekaldes.

  Med venlig hilsen

  Jacob Fabritius de Tengnagel

  >> Læs mere