Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling 2017


  • 15. Apr 2017

    Vi har været nødsaget til at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling til august 2017. Tidshorisonten er desværre blevet så lang - da bestyrelsen ønsker at kunne tage beslutninger på et oplyst grundlag. Vores rådgivere har ikke kunne mødes samtidig før tirsdag den 18 april 17 og indkaldelsen skulle være udsendt senest den 16 april 2017 jvf. vedtægterne. Da vi ikke kender omfanget af arbejdet forud, har vi valgt denne lange tidshorisont. Har du spørgsmål kan du kontakte et hvert medlem af bestyrelsen.